Search
Turkish Lira
English
Back to all

Alternatif bir ödeme yöntemi olarak altın

Altın, yüzyıllardır para birimi olarak kullanılan değerli bir metaldir. Değeri zaman içinde nispeten sabit kaldı, bu da onu popüler bir yatırım ve enflasyona karşı bir önlem haline getirdi. Bu nedenle altın, ekonomik belirsizlik dönemlerinde genellikle bir değer deposu ve güvenli liman varlığı olarak kullanılır.

Altın aynı zamanda bir para birimi olma rolü sayesinde diğer varlıklarla da bağlantılıdır. Uluslararası işlemleri halletmek için kullanılabilir ve genellikle uluslararası ticarette bir değişim aracı olarak kullanılır. Örneğin, şirketler uluslararası ticaret yaparken dolar veya başka bir para birimi kullanmak yerine ödeme şekli olarak altını kullanabilirler.

Para birimi olarak kullanılmasına ek olarak, altın genellikle uluslararası ticarette bir teminat biçimi olarak kullanılır. Örneğin, Çin'deki bir şirket Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir şirketten mal satın almak isterse, işlem için teminat olarak altın verebilir. Bu, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketin sattıkları mallar için kendilerine ödeme yapılacağından daha fazla emin olmalarını sağlar.

Uluslararası ticarette altının kullanımını yöneten bir dizi uluslararası düzenleme ve ticaret kanunu vardır. Örneğin, Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) altın ticaretinin adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesini sağlayan kuralları vardır. Uluslararası Para Fonu (IMF), uluslararası parasal işlemlerde altının kullanımını da düzenler ve üye ülkelerin altın varlıklarını IMF'ye bildirmeleri gerekir.

Ayrıca, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile ilgili yasalar da dahil olmak üzere, finansal işlemlerde altının kullanımını yöneten bir dizi ulusal ve uluslararası yasa vardır. Örneğin, AML düzenlemeleri, finans kuruluşlarının kara para aklamayı tespit etmek ve önlemek için altın içeren işlemlerin izlenmesi de dahil olmak üzere önlemler uygulamasını zorunlu kılar. Yabancı Yolsuzluk Uygulamaları Yasası (FCPA), şirketlerin altın içeren işlemler de dahil olmak üzere iş almak veya elde tutmak için yabancı yetkililere rüşvet veya diğer yolsuz ödemeler yapmasını da yasaklar.

Uyulmaması yasal ve mali sonuçlara yol açabileceğinden, uluslararası ticaretle uğraşan işletmelerin ve şirketlerin bu düzenlemelerden ve kanunlardan haberdar olmaları önemlidir. Ayrıca, altının uluslararası ticaret sisteminde oynadığı rolü ve kullanımını yöneten düzenlemeleri anlamak, işletmelerin ve şirketlerin uluslararası ticaret yaparken bilinçli kararlar almalarına yardımcı olabilir.

  1. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) - DTÖ, ülkeler arasındaki serbest ticareti düzenleyen ve teşvik eden uluslararası bir kuruluştur. DTÖ, ticarette altının kullanımını özel olarak düzenlemese de, altın ticaretinin adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesini sağlamak için yürürlükte olan kuralları vardır. DTÖ'nün kuralları, üye ülkelerin altın kullanımına ilişkin politikalar da dahil olmak üzere şeffaf ve öngörülebilir ticaret politikaları sağlamasını gerektirir.
  2. Uluslararası Para Fonu (IMF) - IMF, küresel ekonomik büyümeyi ve istikrarı destekleyen uluslararası bir kuruluştur. IMF'nin ana işlevlerinden biri, uluslararası parasal işbirliğini ve döviz kuru istikrarını kolaylaştırmaktır. IMF ayrıca uluslararası parasal işlemlerde altının kullanımını da düzenlemektedir. Örneğin, işlemlerinde kullanılan altının fiyatını IMF belirliyor ve üye ülkelerin elindeki altınları IMF'ye bildirmeleri gerekiyor.
  3. Basel III Anlaşması - Basel III anlaşması, bankaların finansal istikrarsızlığa karşı korunmak için tutmaları gereken sermaye miktarını yöneten bir dizi uluslararası bankacılık düzenlemesidir. Anlaşma, altını Tier 1 varlık olarak sınıflandıran yeni kurallar içeriyor; bu, bankaların altını bir teminat biçimi ve sermaye artırma aracı olarak
  4. kullanabilecekleri anlamına geliyor.
    Kara Para Aklamayı Önleme (AML) Düzenlemeleri - AML düzenlemeleri, kara para aklamayı ve diğer yasa dışı faaliyetleri önlemek için tasarlanmıştır. Bu düzenlemeler, finans kuruluşlarının kara para aklamayı tespit etmek ve önlemek için altın içeren işlemlerin izlenmesi de dahil olmak üzere önlemler almasını şart koşuyor.
  5. Yabancı Yolsuzluk Faaliyetleri Yasası (FCPA) - FCPA, şirketlerin iş almak veya elde tutmak için yabancı yetkililere rüşvet veya diğer yolsuz ödemeler yapmasını yasaklayan bir ABD yasasıdır. FCPA, altının bir ödeme şekli olarak kullanılmasıyla ilgili hükümler içerir ve şirketlerin altınla ilgili işlemlerinin yasalara uygun olmasını sağlamaları gerekir.

Yazar: Pooyan Ghamari Economie Visionner ve A Land Group CEO'su

 

 

Comments
Write a comment Close
*